Pada 22 September 2018 (Sabtu), KPJUC Nursing Student Association (NUSA) telah menganjurkan Seminar Perawat Mesra Ibadah 2018 bertempat di Auditorium 2, Bangunan Akademik, KPJUC. Seminar ini bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai cara pengurusan ibadah dengan jelas terutama ketika sakit. Para peserta juga didedahkan dengan kepentingan menitikberatkan ilmu agama Islam dalam mengaplikasikan cara pengurusan ibadah yang betul untuk pesakit. Selain itu, seminar ini juga bertujuan untuk memberi kesedaran bahawa Islam itu mudah dan tidak membebankan. Seramai lebih 50 orang pelajar KPJUC yang terdiri daripada pelajar Diplma in Nursing teribat dalam seminar ini. Terdapat tiga sesi sepanjang seminar ini berlangsung iaitu sesi pertama yang merupakan cermah mengenai Perawat Mesra Ibadah yang disampaikan oleh Tn Hj Mohd Izham Mohd Zain, Dekan School of Health Sciences. Sesi kedua pula ialah Perawat dan Kefahaman Fiqh Perubatan dalam Islam dan sesi ketiga ialah demonstrasi membantu pesakit, mengambil wuduk, tayamum dan bersolat yang disampaikan oleh Kapten Ustaz Lukman Abd Wahab, Kor Agama Angkatan Tentera (KAGAT). Turut hadir merasmikan seminar ini ialah Tn Hj Mohamad Rosli Yusof, Timbalan Pengurus, KPJUC dan Pn Puziah Yusof, Timbalan Dekan School of Nursing.