Terbuka kepada pelajar yang sedang mengikuti pengajian secara sepenuh masa peringkat Ijazah Pertama dalam bidang tertentu di Institut Pengajian Tinggi (IPT) terpilih di dalam negara.

MAKLUMAT PERMOHONAN
Permohonan hendaklah dibuat secara atas talian di Portal MARA melalui pautan: www.mara.gov.my bermula 01 Mac 2021 (Isnin) hingga 19 Mac 2021 (Jumaat).
• Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat umum dan syarat akademik yang telah ditetapkan.
• Sekiranya pemohon didapati memberi maklumat palsu, MARA berhak pada bila-bila masa menamatkan atau menarik balik tawaran pinjaman.

SYARAT UMUM

Warganegara Malaysia.
• Pemohon serta salah seorang ibu atau bapa bertaraf Bumiputera
• Memenuhi syarat kelayakan Status Sosio-Ekonomi (SES) keluarga yang disertakan di dalam lampiran.
• Ibu dan bapa/penjaga serta pelajar tidak disenaraihitam oleh MARA.
• Tidak pernah menerima pinjaman MARA bagi peringkat pengajian yang sama.
• Bebas daripada penyakit kronik / berjangkit / penyakit yang memerlukan rawatan susulan.
• Had umur pemohon adalah tidak melebihi 40 tahun semasa permohonan dibuat.

 

SYARAT AKADEMIK

Pelajar Baharu
• Mendapat CGPA > 3.00 di peringkat Asasi / Matrikulasi / Persediaan / STPM serta setaraf;
• Telah mendapat tawaran/mendaftar di IPT bermula Januari 2021.
Pelajar Sedia Ada
• Mendapat CGPA > 3.00 bagi semester terdahulu; DAN
• Mempunyai baki tempoh pengajian tidak kurang dari satu (1) tahun.
Lain-Lain Syarat
• Lulus dengan kepujian dalam subjek Bahasa Melayu di peringkat SPM.
• Kelayakan akademik bagi program Perubatan, Pergigian dan Farmasi mestilah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Badan Badan Profesional.